Book Ulpathy Rahasyam
Book Ulpathy Rahasyam

ഉല്‍പത്തിരഹസ്യം

90.00 76.00 15% off

Out of stock

Browse Wishlist
Author: Babupol D. Dr. Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Publisher: Manorama Books
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ വിശ്വാസിയോട് ബൈബിള്‍ പറയുന്നതെന്ത് എന്ന് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടെ വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനും പ്രശസ്ത ഐ.എ.എസ്. (റിട്ട.) ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഡി.ബാബുപോള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ സംഖ്യ വര്‍ധിക്കുമ്പോള്‍ ഈ നാട്ടിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കുറയാത്തതെന്ത്, നമ്മുടെ നിരത്തുകളില്‍ മാന്യത തകരുന്നതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള വിഷയങ്ങളിലുടെ ഉല്‍പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അതിന്റെ അര്‍ഥങ്ങള്‍ ലളിതമായി വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബാബുപോള്‍ ഈ അസാധാരണമായ പുസ്തകത്തില്‍.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review