Book Shubhapthiviswasam
Book Shubhapthiviswasam

ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം

45.00 36.00 20% off

Out of stock

Author: Helen Keller Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8266-356-5 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കം പുതുതലമുറയ്ക്കു പകര്‍ന്നുനല്കാന്‍ കേവല പരിഭാഷയ്ക്കപ്പുറം ചില അന്വേഷണങ്ങള്‍ വേണ്ടിവന്നു. അവയില്‍
അത്യാവശ്യമായ ചിലതെല്ലാം അടിക്കുറിപ്പുകളായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം ആസ്വദിക്കാന്‍ അത് സഹായകമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review