Book Shubhapthiviswasam
Book Shubhapthiviswasam

ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം

45.00 40.00 10% off

6 in stock

Author: Helen Keller Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8266-356-5 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കം പുതുതലമുറയ്ക്കു പകര്‍ന്നുനല്കാന്‍ കേവല പരിഭാഷയ്ക്കപ്പുറം ചില അന്വേഷണങ്ങള്‍ വേണ്ടിവന്നു. അവയില്‍
അത്യാവശ്യമായ ചിലതെല്ലാം അടിക്കുറിപ്പുകളായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം ആസ്വദിക്കാന്‍ അത് സഹായകമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

The Author

You're viewing: Shubhapthiviswasam 45.00 40.00 10% off
Add to cart