Book Prakasathinte Nizhal
Book Prakasathinte Nizhal

പ്രകാശത്തിന്റെ നിഴല്‍

70.00

7 in stock

Author: Dani Kappochin Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Publisher: theo books kochi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

മണല്‍ എങ്ങനെ പാറയായി..?

ഉള്ളിലെ ശിഷ്യനെ കടഞ്ഞെടുക്കുന്ന സുവിശേഷസഞ്ചാരം. ശിമയോന്‍ പത്രോസിലൂടെ…

The Author

You're viewing: Prakasathinte Nizhal 70.00
Add to cart