Book Pithrukkalude Asthi
Book Pithrukkalude Asthi

പിതൃക്കളുടെ അസ്ഥി

60.00 54.00 10% off

5 in stock

Author: Navakantha Baruva Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 128
About the Book

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡു നേടിയ അസമിയ നോവല്‍. രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് അസമില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, സാംസ്‌കാരിക, രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം ബറുവ ഈ നോവലിലൂടെ വരച്ചുകാട്ടുന്നു.

The Author

You're viewing: Pithrukkalude Asthi 60.00 54.00 10% off
Add to cart