Book Pithrukarmmavidhi 80
Book Pithrukarmmavidhi 80

പിതൃകര്‍മ്മവിധി

80.00

4 in stock

Author: Sreedharan Thanthri K.m. Categories: , Language:   MALAYALAM
ISBN: Edition: 6 Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

പിതൃപൂജയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള പുഷ്പങ്ങള്‍,
പുരോഹിതന്മാര്‍ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍,
പിണ്ഡകര്‍മംചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം,
അസ്ഥിസഞ്ചയനം, ദഹനകര്‍മവിധി,
പിതൃതര്‍പ്പമക്രിയയ്ക്കുള്ള ഋഗ്വേദമന്ത്രങ്ങള്‍, അസ്ഥിസഞ്ചയനശ്രാദ്ധം…

പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷിയും
അനുഷ്ഠാനകര്‍മ പണ്ഡിതനുമായ
പറവൂര്‍ ശ്രീധരന്‍ തന്ത്രിയുടെ കൃതി.പുതിയ പതിപ്പ്

The Author

You're viewing: Pithrukarmmavidhi 80 80.00
Add to cart