Book Panavum Arppanavum
Book Panavum Arppanavum

പണവും അര്‍പ്പണവും

90.00 81.00 10% off

Out of stock

Browse Wishlist
Author: Subhash Chandran Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8266-946-8 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

കുട്ടികളില്‍ നന്മയും ധാര്‍മികമൂല്യങ്ങളും വളര്‍ത്തുകയും അതോടൊപ്പം അവര്‍ക്ക് പുതിയ ലോകത്തെ നേരിടുവാനുള്ള ഉള്‍ക്കരുത്ത് പകരുകയും ചെയ്യുന്ന കഥകളുടെ സമാഹാരം. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്‍ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി എഴുതുന്ന സന്മാര്‍ഗ കഥാമാല എന്ന കഥാപരമ്പരയിലെ പുസ്തകം.

The Author