Book Oru Manassavuka
Book Oru Manassavuka

ഒരു മനസ്സാവുക

160.00 144.00 10% off

Out of stock

Author: Sukumar Azhikkode Dr. Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-257-6 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 240 Binding:
About the Book

ഭാരതീയസംസ്‌കാരം, മലയാളസാഹിത്യം, മഹാത്മാഗാന്ധി, ശ്രീനാരായണഗുരു, പാശ്ചാത്യചിന്തകന്മാര്‍ വര്‍ത്തമാനകാലപ്രശ്‌നങ്ങള്‍, സാമൂഹികവിമര്‍ശനം, സ്മൃതിചിത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പല വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍. മലയാളിയുടെ ശബ്ദം അഴീക്കോട് മാഷിന്റെ പാണ്ഡിത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രചനകള്‍. മാഷിന് ഓര്‍മകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രണാമം.

The Author