Book Njan Abdul Kalam 100
Book Njan Abdul Kalam 100

ഞാന്‍ അബ്ദുള്‍ കലാം

100.00

Out of stock

Author: Radhakrishnan V Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 9788182665064 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

രാമേശ്വരം എന്ന ദ്വീപുനഗരത്തിലെ കടല്‍കാക്കകളെയും കൊറ്റികളെയുംപോലെ ആകാശത്തേക്കു പറക്കാന്‍ കൊതിച്ച ബാലനില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ മിസൈലുകളുടെ പിതാവും ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമപൗരനുമായി മാറി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ആദരുംനേടിയ എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാമിന്റെ ജീവിതകഥ.

ലാളിത്യം, വിശുദ്ധി, സത്യസന്ധത, എളിമ എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി മാറുകയും സ്വന്തം സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തെ ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്ത അബ്ദുള്‍ കലാം തന്റെ ജീവിതകഥ വിവരിക്കുംവിധം എഴുതിയ പുസ്തകം.

The Author