Book Niyama Vijnanakosam
Book Niyama Vijnanakosam

നിയമവിജ്ഞാനകോശം

495.00

Out of stock

Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Publisher: DC Books
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

സാമൂഹികജീവിതവുമായി അടുത്തബന്ധമുള്ള ചില നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോടതികളെക്കുറിച്ചും നീതിനിര്‍വഹണ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന വിഷയങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നവിധം ലളിതമായി ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാധാരണക്കാര്‍ക്കും നിയമവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അഭിഭാഷകര്‍ക്കും ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഏറ്റവും പുതിയ ഭേദഗതികള്‍കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരിഷ്‌കരിച്ചു വിപുലീകരിച്ച പതിപ്പ്.

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review