Book Muthassi Ramayanam
Book Muthassi Ramayanam

മുത്തശ്ശിരാമായണം

160.00 128.00 20% off

In stock

Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8266-812-6 Edition: 2 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

രാമായണകഥ കേട്ട് വളരുന്ന ബാല്യം ധന്യമാണ്. എല്ലാവിധ നന്മകളും അവരില്‍ നട്ടുവളര്‍ത്താന്‍
രാമായണകഥ ഉപകരിക്കും. – സി. രാജഗോപാലാചാരി

രാമായണകഥ കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയില്‍ ലളിതമായും സരസമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

You're viewing: Muthassi Ramayanam 160.00 128.00 20% off
Add to cart