Book MATHAYI SARINTE ITHU
Book MATHAYI SARINTE ITHU

മത്തായി സാറിന്റെ ഇത്

280.00 224.00 20% off

In stock

Author: BINU K SAM Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 248
About the Book

പള്ളിക്കൂടനര്‍മം

ബിനു കെ. സാം

ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ മാറ്റിയെഴുതുകയാണ് ബിനു കെ. സാം എന്ന അധ്യാപകന്റെ ഈ ഇത്. ചിന്തകളുടെ സ്‌ഫടികച്ചീളുകളെ, അനുഭവത്തിന്റെ ത്രികോണ രൂപം നൽകി‚ നർമക്കടലാസുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ്, അപ്രിയസത്യങ്ങളുടെ വളപ്പൊട്ടുകളിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ചിരിയുടെ കാലിഡോസ്കോപ്പാണ് മത്തായി സാറിന്റെ ഇത്. കൗതുകത്തിന്റെ വിടവിലൂടെ, ആസ്വാദനത്തിന്റെ കണ്ണട വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 41 ചിരിപ്പൂക്കൾ കാണാം. കണ്ണുകടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മാത്രം!

The Author

You're viewing: MATHAYI SARINTE ITHU 280.00 224.00 20% off
Add to cart