Book Mali Bhagavatham 130
Book Mali Bhagavatham 130

മാലി ഭാഗവതം

130.00 117.00 10% off

Out of stock

Browse Wishlist
Author: Mali Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Edition: 12 Publisher: DC Books
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ഭാഗവതം കഥകളുടെ ഒരു മഹാസാഗരമാണ്. ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ബാലലീലകള്‍ മുതല്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മായാജാലങ്ങള്‍ വരെ വര്‍ണ്ണിക്കുന്ന ഭക്തിമയവും രസകരവുമായ കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി മാലി അതിലളിതമായി വര്‍ണിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് മാലി ഭാഗവതം.

The Author