Book Malayaliyude Lokam
Book Malayaliyude Lokam

മലയാളിയുടെ ലോകം

45.00 40.00 10% off

5 in stock

Author: Sharathchandran Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 76 Weight: 87
About the Book

നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ലോകത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ മലയാളിയെയും കേരളത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ കൃതിയിലെ ലേഖനങ്ങളില്‍.

The Author

You're viewing: Malayaliyude Lokam 45.00 40.00 10% off
Add to cart