Book Kathakal(K R MEERA)
Book Kathakal(K R MEERA)

കഥകള്‍

400.00 340.00 15% off

In stock

Author: Meera K.R Category: Language:   Malayalam
Publisher: DC Books
Specifications
About the Book

പുതിയ കഥയ്ക്ക് ഉള്ളുറപ്പും പേശീബലവും നല്‍കിയ ആഖ്യാനം. ലോകത്തോടും കാലത്തോടും കലഹിച്ചുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യത്തോടും അധികാരത്തോടും പോരാടിക്കൊണ്ട് ഈ കഥകളില്‍ മിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് വായനക്കാരുടെ സുസ്ഥിരധാരണകളെ അട്ടിമറിക്കുന്നു. പുതിയൊരു ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തിസ്രോതസ്സാകുന്ന മുഴുവന്‍ കഥകളുടെയും സമാഹാരം.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Kathakal(K R MEERA) 400.00 340.00 15% off
Add to cart