Book JANADHIPATHYKERALAM
Book JANADHIPATHYKERALAM

ജനാധിപത്യ കേരളം

175.00 140.00 20% off

In stock

Author: Balakrishnan K Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 160
About the Book

കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ചരിത്രം

കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ

നിരവധി ചരിത്രപ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാകുന്നതിനു മുൻപും ശേഷവുമുണ്ടായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സംസ്ഥാനത്തിലും ദേശീയതലത്തിലും മുന്നണി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഉദാഹരണസഹിതം പരാമർശവിധേയമായിട്ടുണ്ട്. വിശിഷ്യ, കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളെ രചയിതാവ് അപഗ്രഥിക്കുന്നു.
– എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ

കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പിറവിയും വികാസപരിണാമങ്ങളും ഹ്രസ്വമായും സമഗ്രമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

 

The Author

പ്രശസ്ത പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍, സഞ്ചാരി. ദേശാഭിമാനിയില്‍ ദീര്‍ഘകാലം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫില്‍. വിലാസം: ഓഫീസ് ഓഫ് ചീഫ്മിനിസ്റ്റര്‍, കേരള, തിരുവനന്തപുരം.

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: JANADHIPATHYKERALAM 175.00 140.00 20% off
Add to cart