Book HO CHI MINTE NAATTIL
Book HO CHI MINTE NAATTIL

ഹോ ചി മിന്റെ നാട്ടിൽ

175.00 140.00 20% off

In stock

Author: George T.J.S. Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

മനുഷ്യന്റെ ചെറുത്തുനില്പിന്റെ മറുപേരാണ് വിയറ്റ്നാം. പച്ചപ്പിന്റെ വയലുകളിലും ഇടതൂർന്ന കാടുകളിലും ചളി നിറഞ്ഞ ചതുപ്പുകളിലും ചവിട്ടിനിന്ന് ഒരു കൊച്ചുരാജ്യം അമേരിക്കൻ അധീശത്വത്തെ ചെറുത്തുതോല്പിച്ചപ്പോൾ അതു മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിനുമേൽ വെച്ച അനശ്വരകിരീടമായി. ആ വിയറ്റ്നാമിന്റെ പോർച്ചൂടാറാത്ത മണ്ണിലൂടെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെ യാത്ര.
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ കണിശതയും ഭാഷയുടെ ലാളിത്യവും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയും സംഗമിക്കുന്ന ടി.ജെ.എസ്. ജോർജിന്റെ യാത്രാ പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You're viewing: HO CHI MINTE NAATTIL 175.00 140.00 20% off
Add to cart