Book Ee Katha Kettittundo?
Book Ee Katha Kettittundo?

ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ

175.00 149.00 15% off

Out of stock

Author: Sumamgala Category: Language:   Malayalam
Publisher: DC Books
Specifications
About the Book

വായിച്ചു കേള്‍ക്കാനും കേട്ട് രസിക്കാനും ഉതകുന്ന 125 കഥകള്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരങ്ങളായ ഈ കഥകള്‍ അവരിലെ വായനാശീലം വളര്‍ത്തുന്നതിനും അവരെ സന്മാര്‍ഗ്ഗികളാക്കുന്നതിനും ഏറെ സഹായിക്കുന്നു. മുത്തശ്ശിമാര്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാറുള്ള കഥകള്‍.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review