Book Doctor Daivamalla
Book Doctor Daivamalla

ഡോക്ടര്‍ ദൈവമല്ല

70.00

16 in stock

Author: Khadeeja Mumthaz Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Edition: 1 Publisher: DC Books
Specifications Pages: 100 Binding:
About the Book

ഓരോ ജീവിതവും വൈജാത്യമാര്‍ന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. പലപ്പോഴും മറ്റൊരാള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ ദുര്‍ഗ്ഗമമായ ഇടം. എന്നാല്‍ കാരുണ്യവും സഹാനുഭാവവുമുള്ള ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അറിയാതെതന്നെ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ജീവിതപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള അത്തരം യാത്രകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

The Author
Khadeeja Mumthaz

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review