Book Chanakyaneethisaram 100
Book Chanakyaneethisaram 100

ചാണക്യനീതിസാരം

100.00 90.00 10% off

13 in stock

Author: Arikkattu Kamakshikutti Amma Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8266-050-2 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ഭാരതത്തിലെ മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദങ്ങള്‍, ഉപനിഷത്തുകള്‍, സ്മൃതികള്‍, പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സാരമുള്‍ക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രഭരണത്തിന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യജന്മത്തിന് തന്നെ ശ്രേഷഠമായൊരു നീതിശാസ്ത്രം രചിച്ച ചാണക്യഗുരുവിന്റെ നീതിസാരത്തെ സരളമായ ഭാഷയില്‍ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

The Author

You're viewing: Chanakyaneethisaram 100 100.00 90.00 10% off
Add to cart