Book Aviduthe Hitham
Book Aviduthe Hitham

അവിടുത്തെ ഹിതം

90.00 72.00 20% off

In stock

Author: Prameeladevi Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-691-8 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

നവീനതയും പാരമ്പര്യവും സംഗമിച്ചൊഴുകുന്ന
തെളിനീരാണ് പ്രമീളാദേവിയുടെ കവിത. ഭാരതീയമായ ധര്‍മബോധവും ഋഷിബോധവും അടിയൊഴുക്കായുള്ള ഈ കവിതകള്‍ ഹൃദയത്തിലേക്കു നോക്കിയെഴുതുന്ന
സത്യവാങ്മൂലങ്ങളാണ്. കവിതയുടെ പദ്യവഴിയില്‍ നിന്നും ഗദ്യവഴിയിലേക്കും തിരിച്ചും സഞ്ചരിച്ചുനീങ്ങുന്ന ഇവ പാരിസ്ഥിതികവും കാല്പനികവുമായ ഉറവകള്‍
ഉള്ളില്‍ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിലാര്‍ന്ന അഴകിനെ
തോണ്ടിയെടുത്ത് അകം ശുദ്ധമാക്കുന്ന മുള്‍മുനയായി ഈ കവിതകള്‍ വായനക്കാരില്‍ പരിണമിക്കുന്നു.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Aviduthe Hitham 90.00 72.00 20% off
Add to cart