Book Atmahatyakkusesham
Book Atmahatyakkusesham

ആത്മഹത്യയ്ക്കുശേഷം

45.00 40.00 10% off

9 in stock

Author: Suchitra Bhattacharya Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding: Weight: 106
About the Book

കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ ശൈഥില്യവും സ്ത്രീകളനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന വൈയക്തിക ദുരന്തങ്ങളെയും
പ്രമേയമാക്കുന്ന ഹൃദ്യമായ ചെറുകഥകള്‍

പ്രശസ്ത ബംഗാളി സാഹിത്യകാരി സുചിത്ര ഭട്ടാചാര്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആറു കഥകള്‍ ബംഗാളിയില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിവര്‍ത്തനം

The Author

You're viewing: Atmahatyakkusesham 45.00 40.00 10% off
Add to cart