Book APOORNAVIRAMANGAL
Book APOORNAVIRAMANGAL

അപൂര്‍ണവിരാമങ്ങള്‍

75.00 67.00 10% off

Out of stock

Author: Ashitha Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

എന്റെ ഇരുണ്ട ആകാശങ്ങളില്‍ വിദൂരമായ ഒരേകാന്തനക്ഷത്രമായി അഷിത ഇപ്പോഴും. ഇന്ന് അഷിത മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരിയാണ്. ഭാവദീപ്തവും കുലീനവുമായ വാങ്മയം കൊണ്ട് സ്വന്തം കഥാലോകം സൃഷ്ടിച്ച എഴുത്തുകാരി.
ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്

അഷിതയുടെ ആദ്യകാല കഥാസമാഹാരത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്‌

The Author