Book APOORNA VISHADANGAL
Book APOORNA VISHADANGAL

അപൂര്‍ണ വിഷാദങ്ങള്‍

300.00 270.00 10% off

9 in stock

Author: Virginia Woolf Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

വെര്‍ജീനിയ വുള്‍ഫ്

വിശ്വസാഹിത്യ ചരിത്രത്തില്‍ പ്രകടമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ എഴുത്തുകാരി വെര്‍ജീനിയ വുള്‍ഫിന്റെ ആത്മകഥാപരമായ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങള്‍, സാമ്പ്രദായിക കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭാവുകത്വത്തില്‍ സൃഷ്ടിച്ച പ്രഭാവം ഈ കുറിപ്പുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു.

ബാല്യം, കൗമാരം, പ്രണയം, കുടുംബം, സൗഹൃദം എന്നിവയെല്ലാം കടന്നുവരുന്ന ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകളില്‍ എഴുതാതെ പോയ ആത്മകഥയുടെ ഏടുകളുണ്ട്.

പുതിയ തലമുറയിലെ ശ്രദ്ധേയയായ എഴുത്തുകാരിയുടെ പരിഭാഷ.

പരിഭാഷ: സോണിയ റഫീക്ക്‌

The Author

You're viewing: APOORNA VISHADANGAL 300.00 270.00 10% off
Add to cart