Book KERALA SAMSKARAM
Book KERALA SAMSKARAM

കേരള സംസ്‌കാരം

175.00

Out of stock

Author: ACHUTHAWARRIER S. Prof. Category: Language:   MALAYALAM
ISBN: Publisher: kerala bhasha institute
Specifications
About the Book

കേരളസംസ്‌കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് എല്ലാ മലയാളികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം. ബി.എ, എം.എ മലയാളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സിലബസ് അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പഠനഗ്രന്ഥം കേരളചരിത്രത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യ വായനക്കാര്‍ക്കും അത്യന്തം പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

 

 

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *